waarneming

Brutsaert

archeologisch element
ID
75585
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/75585

Beschrijving

Naar aanleiding van het mechanisch afgraven van de teelaarde voor de aanleg van werf Brutsaert werd een veldverkenning gedaan met 370 stukken Romeins en 164 scherven jonger aardewerk en 16 niet-ceramische vondsten als gevolg.

De Romeinse nederzetting had een sterk inheems karakter, waar kleine ambachten zoals weven, smeden, vee hoeden en houtbouw het leven beheersten.

bij voormalig sportstadion (Vindplaats nr.63 in archief Despriet)


Bron: Jaarverslag 2000 Opgravingen & Prospecties Philippe Despriet Kortrijk, 1 december 2000
Auteurs: Despriet, Philippe
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithisch materiaal

Datering: neolithicum
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er waren 6 vuurstenen voorwerpen die niet verder besproken zijn.

Metaalvondsten

Typologie: archeologische objecten, bevestigingselementen
Materiaal: brons, ijzer
Gebeurtenis:
  • Archeologische veldkartering Brutsaert
    • Bron: DESPRIET P. 2000: Jaarverslag 2000 Opgravingen & Prospecties Philippe Despriet Kortrijk, 1 december 2000, Opgravingen, 212, Kortrijk.
      Literatuur ()
    • Een verzameling van alle afgewerkte rapporten van de Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen in 2000 geschreven door Philippe Despriet.

Beschrijving:
Er waren zes ijzeren nagels en twee bronzen voorwerpen die niet verder besproken zijn.

Middeleeuwse en nieuwe tijd aardewerk

Datering: 19de eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal waren er 164 fragmenten die dateerden van de 15de eeuw-19de eeuw.
84 steengoed: 28 Westerwald fragmenten, twee Siegburg fragmenten van een napje, één Frechen fragment met gespikkeld glazuur, één Raeren scherf en 52 andere fragmenten van diverse soorten steengoed waaronder Bouffioulx.
52 fragmenten van bruinrood lood geglazuurd ceramiek. De scherven waren uitsluitend afkomstig van kookgerief en dateerden uit de 19de eeuw.
9 fragmenten slibversierd bruin-rood ceramiek. De fragmenten waren afkomstig van kookpotten met dekselgeul en van lage borden met brede en geprofileerde rand, versierd met concentrische lijnen van wit slib. Ze dateerden van de 17e en 18e eeuw.
4 fragmenten witbakkend aardewerk, bedekt met drie wandfragmenten en één oor.
1 fragment grijs, reducerend gebakken vaatwerk: één rand, mogelijk uit de 15de of 16de eeuw.

Romeins aardewerk

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er waren diverse soorten aardewerk aanwezig:
Kruikwaar, 8scherven in totaal: vijf wand, twee bodem en één oorfragment.
reducerend gebakken grijs aardewerk: 10 wandfragmenten.
terra nigra: één bodem en drie wandfragmenten.
zachtgebakken ceramiek, grof vervaardigd en lokaal gebakken in een grauwe klei met kamversiering van strepen en puntindrukken, vingertopindrukken,
Deze scherven zijn te dateren in de 2de helft van de 1ste eeuw.

De meeste scherven werden niet verder onderzocht maar ingedeeld in versierd/onversierd en rand/wand/bodem/overige:
wandscherven onversierd: 281
Wandfragmenten versierd: 24
randscherven onversierd: 21
randscherven versierd: 7
bodemscherven: 7


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brutsaert [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/75585 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.