waarneming

Vierwegenstraat I

archeologisch element
ID
75593
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/75593

Beschrijving

Veldprospectie op zone tussen Moeskroen-Vierwegen en Pont Neufstraat. Er werden 151 vondsten gedaan die te situeren zijn in de Romeinse, neolithische en laatmiddeleeuwse tot vroeg moderne periode.

tussen Moeskroenstraat, Vierwegenstraat en Pont Neufstraat (Vindplaats nr.69 in archief Despriet)


Bron: Jaarverslag 2000 Opgravingen & Prospecties Philippe Despriet Kortrijk, 1 december 2000
Auteurs: Despriet, Philippe
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithische vondsten

Datering: neolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten, werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 34 vuurstenen voorwerpen aangetroffen: afslagen, schrabbers en klingen.

Middeleeuws aardewerk

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: losse vondsten, recreatieve objecten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, pijpaarde, porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee grijs reducerend gebakken aardewerk fragmenten waaronder het oor van een kruik.
32 fragmenten bruinrood, loodgeglazuurd aardewerk afkomstig van vooral grote kommen met bandvormige verticale rand.
26 fragmenten steengoed. 19 scherven kwamen uit Westerwald de rest uit Raeren en Bouffioulx afkomstig van het type eenorige kruik.
Twee fragmenten slibversierd bruinrood aardewerk
14 scherven witbakkend aardewerk
Vier fragmenten porselein
Vier 18de-eeuwse scherven uit Menen bedekt met mangaanoxide
Twee fragmenten faience
27 fragmenten pijpfragmenten: achttien stelen en negen koppen.

Niet ceramisch vaatwerk

Typologie: vaatwerk
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee scherven Waldglas.

Romeins aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee scherven Arraswaar.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vierwegenstraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/75593 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.