waarneming

Sint-Lambertuskerk

archeologisch element
ID
95
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/95

Beschrijving

Naar aanleiding van het archeologisch vooronderzoek vanuit een wetenschappelijke vraagstelling zijn er geen grote nieuwe inzichten naar boven gekomen in verband met de constructiewijze van de Sint-Lambertuskerk. Alle bouwnaden die bovengronds aanwezig waren werden ook teruggevonden in de funderingen. Alle bouwmaterialen die bovengronds gebruikt werden ook ondergronds gebruikt met uitzondering van de meest recente fase (20ste-eeuwse sacristie) waarbij de fundering bestaat uit baksteen en niet uit het zelfde materiaal waarin de bovengrondse muur is gebouwd. De enige afwijking die werd gevonden is dat de fundering van de 20ste-eeuwse sacristie niet overeenkomt met de bovengrondse vorm ter hoogte van werkput 4.

De funderingsdiepte is verschillend maar heeft te maken met de diepte van de natuurlijke vaste bodem. Waar deze relatief gezien ondiep gelegen was, was de fundering dat ook. Waar deze relatief gezien diep gelegen was, was de fundering dat ook. De enige afwijking die werd gevonden is dat de
funderingsdiepte van de 20ste-eeuwse sacristie ter hoogte van werkput 4 niet tot aan de onverstoorde bodem reikt.

Het dateren van de aangetroffen funderingen was niet mogelijk op basis van het bouwmateriaal of op basis van de vondsten in de insteek, aangezien die niet aanwezig waren. Het veelvuldig gebruiken van Romeinse bouwceramiek, en mogelijk ook van Romeinse natuursteen, wijst echter wel op een oudere
bouwfase zoals de 10de eeuw, of zelfs ouder.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Funderingen van 10de-eeuwse schip

Datering: 10de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten
Context: schepen (gebouwonderdelen)
Materiaal: aardewerk, ijzerzandsteen, kalksteen, kwartsiet van Tienen
Gebeurtenis:

Funderingen van kerkonderdelen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Context: onderdelen van kerken en kapellen, sacristieën
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Menselijk botmateriaal

Typologie: losse vondsten
Context: inhumatiegraven
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Monumentaal Relict

Datering: Karolingische periode
Typologie: kerken
Gebeurtenis:

Beschrijving:
rechthoekige zaalkerk (11,05 x 8,8 m)
uit kwartsier van Overlaar
de beuk kan waarschijnlijk terug gaan tot 8ste of 9de eeuw. Het betreft zeker een pre-romaanse kerk.
9de eeuw-10de eeuw

Romeinse dakpannen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondsten Tienen
  • Bron: BOSCHMANS A. 1964: Romaans, Romeins, Meer Schoonheid 11, nr. 4, 27
   Literatuur ()
  • C.K.:Boschmans:1964ad
  • Bron: Van Der Velpen J. 1957: Hoegaarden en gehuchten, topografisch, toponymisch en archeologisch, Eigen Schoon en de Brabander 40, 37
   Literatuur ()
  • C.K.:VanDerVel:1957aa
  • Bron: CARDYN F. 1969: De Romeinse topografie van het kanton Tienen, onuitgegeven Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 40
   Literatuur ()
  • C.K.:Cardyn:1969aa

Beschrijving:
In de wand achter de ronde toren bij de ingang werden restanten van Romeinse (?) dakpannen waargenomen: waarschijnlijk afkomstig van de Romeinse villa van de Goudberg


Relaties

 • Is deel van
  Parochiekerk Sint-Lambertus


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Lambertuskerk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/95 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.