waarneming

Borgloon Jesserenstraat

archeologisch element
ID
979415
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979415

Beschrijving

Op basis van het bureauonderzoek werd er een zekere archeologische verwachting opgesteld voor het aantreffen van een archeologische vindplaats. Gezien het natte terrein konden eventueel nog offsite sporen of structuren aangetroffen worden. De kans op het aantreffen van nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten was eerder klein. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er echter geen sporen en /of vondsten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Vermoedelijk is er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig geweest. Wel toonde de bodemprofielen een nat terrein aan, wat de afwezigheid van een archeologische site dan weer kan verklaren.


Bron     : Jennes N., Verrijck J. 2020: Nota Borgloon, Jesserenstraat (21.077B): Verslag van Resultaten, Beerse.
Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 08-04-2020

Erfgoed kenmerk 1

Context: valleien
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Borgloon Jesserenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979415 (Geraadpleegd op 23-06-2021)