waarneming

Leuven Hogeschoolplein

archeologisch element
ID
979417
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979417

Beschrijving

Het Hogeschoolplein te Leuven krijgt een tijdelijke invulling (vergroten grasperk en plaatsen banken). 

Bij een opvolging van de werf door de stadsarcheoloog van Leuven werden bakstenen structuren opgemerkt. Er werd een vondstmelding gedaan bij het agentschap Onroerend Erfgoed en de rest van de werf werd archeologisch begeleid door de stadsarcheoloog.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  : 26-06-2020

Archeologische sporen

Datering: tweede kwart 15de eeuw
Typologie: openbare pleinen, universiteitscolleges
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De ’s Meierstraat (voorheen Oude Muntstraat) verbond van in de middeleeuwen tot in de 19de eeuw de Muntstraat met de Naamsestraat. Het was een smalle straat gedomineerd door verschillende colleges of pedagogieën. Hier werd in 1430 pedagogie ‘Het Varken’ gesticht. De pedagogie groeide uit tot de grootste van Leuven met een indrukwekkend gebouwencomplex. Samen met De Lelie, De Burcht en De Valk was dit gebouw één van de eerste studentenresidenties van de oude universiteit, opgericht net na de stichting. In 1545 werd studentenresidentie Standock-college naast het Varken opgericht.
Beide colleges (en verschillende huizen) werden afgebroken in 1807 om het Hogeschoolplein aan te leggen.
Verspreid over het plein tussen de bomen werden 6 fragmenten van bakstenen structuren aangetroffen. Ze zijn allen opgebouwd uit bakstenen van 26x12,5x6cm en een gele vrij zachte zandige kalkmortel met kalkstippen. Het gaat wellicht om muurfunderingen. Op basis van de beperkte waarneming kon de diepte van de structuren niet vastgesteld worden. Van twee fragmenten kon de breedte van de fundering worden opgemeten. S1 was een muurfundering van 26cm breed. S8 was een muurfundering van 70cm breed. Het verschil in breedte suggereert een verschil in functie.
Er werden ook fragmenten van kassei-verharding aangetroffen.
Alle aangetroffen resten konden in situ bewaard blijven. De resten tussen de boomwortels werden bedekt met een stabiliserende laag. De centrale bakstenen structuur werd bedekt met gronddoek alvorens de bankfundering werd aangebracht. Op die manier werd de toevalsvondst gesloten als bewaard in situ.


Relaties

  • Is deel van
    Hogeschoolplein

  • Is gerelateerd aan
    Gedeelte van het voormalige Standonckcollege

  • Is gerelateerd aan
    Rest van het voormalige Standonckcollege


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leuven Hogeschoolplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979417 (Geraadpleegd op 23-06-2021)