waarneming

Mechelen Dorpstraat

archeologisch element
ID
979420
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979420

Beschrijving

Het projectgebied is, na de sloop van de 20ste – eeuwse bebouwing, onderzocht door middel van 2 proefsleuven. In totaal werd ca. 247 m² tijdens het vooronderzoek opengelegd. Dit is 13,21 % van de totale oppervlakte (1870 m2). Er zijn hierbij geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Drie spoornummers bezitten een antropogene oorsprong. Hiervan zijn twee sporenclusters als recente verstoringen geïnterpreteerd die in relatie staan tot de gesloopte 20ste-eeuwse bebouwing en is één spoor als (paal)kuil uit de nieuwste tijd geïnterpreteerd. Vier sporen zijn na het couperen als natuurlijke sporen geclassificeerd. De fragmenten handgevormd aardewerk wijzen wel op de aanwezigheid van een archeologische site uit de protohistorie in de nabije omgeving van het projectgebied.


Bron     : Devroe A., Bervoets G., Dondeyne S. 2020: Nota: Verslag van resultaten Leest, Dorpstraat, Koersel.
Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Handgevormd aardewerk

Datering: metaaltijden
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele fragmenten van handgevormd aardewerk

Recente sporen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mechelen Dorpstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979420 (Geraadpleegd op )