waarneming

Leegstraat 19-21

archeologisch element
ID
979422
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979422

Beschrijving

Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Leegstraat 19 in Assenede, in het kader van de oprichting van een nieuw schoolgebouw. Er werden in totaal acht proefsleuven en twee kijkvensters aangelegd, waarmee een dekkingsraad van bijna 12 % van het onderzoeksgebied bereikt werd. Ter hoogte van het kijkvenster aan proefsleuf 2 werd een concentratie aan bewoningssporen vastgesteld. Het betreft paalsporen, kuilen en twee omvangrijke waterkuilen. De aanwezige paalsporen vertonen configuratie die hoogstwaarschijnlijk behoort tot een gebouwplattegrond. De waterkuilen bevatten een diep bewaarde vulling met een grote kwantiteit aan vondstmateriaal. Er wordt verwacht dat de aangetroffen sporencluster in het kijkvenster deel uitmaakt van het achtererf van middeleeuwse bewoning. Op het terrein werd tevens een spoor aangetroffen dat geassocieerd kan worden met agrarische activiteiten. Het betreft een hooiopper. Daarnaast werden er voornamelijk nog recente en natuurlijke verstoringen aangetroffen. Met name de centrale en noordelijke zone werd in het recente verleden sterk verstoord, grotendeels door afbraak van de voormalige woning met bijgebouw op het huidig perceel. De archeologische sporen lijken zich voornamelijk in het zuiden van het projectgebied (rondom proefsleuf 2) af te tekenen. In deze zone is de bodemopbouw ook gaver bewaard, met sprake van restanten van een podzol.

Er zijn 15 fragmenten aardewerk ingezameld tijdens dit proefsleuvenonderzoek. Opvallend is de concentratie aan materiaal rond het kijkvenster aan proefsleuf 2 en in de naastliggende proefsleuf 1.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuwse bewoning

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: hoeven
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Paalsporen, kuilen en twee omvangrijke waterkuilen. De aanwezige paalsporen vertonen configuratie die hoogstwaarschijnlijk behoort tot een gebouwplattegrond. Het materiaal uit waterkuil S2, bestaat uit scherven reducerend gebakken aardewerk vermoedelijk afkomstig van kogelpotten. Deze dateren de structuur voorlopig in de volle middeleeuwen (tussen 1050-1150). Het materiaal uit waterkuil S9 bestaat opnieuw uit een aantal scherven reducerend gebakken, gedraaid aardewerk maar ook Rijnlands Rood beschilderd aardewerk en een oxiderend gebakken teil. Vooral de teil doet een iets jonger datering vermoeden: de 13de-eeuws.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leegstraat 19-21 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979422 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.