waarneming

Turnhout Kasteelloop

archeologisch element
ID
979435
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979435

Beschrijving

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem naar aanleiding van verkaveling van het terrein.

Tijdens het vooronderzoek werden verschillende antropogene sporen aangetroffen. Op basis van de aangetroffen sporen zijn twee vindplaatsen af te bakenen, namelijk een vindplaats uit de ijzertijd en een vindplaats uit de middeleeuwen. Het gaat bijgevolg om een meerperiodensite. Beide vindplaatsen omvatten bewoningssporen. We kunnen minstens een hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen verwachten. De verwachte aanwezigheid van verschillende gebouwplattegronden is gebaseerd op de vastgestelde palenclusters. De vindplaats strekt zich uit over het volledige noordelijke deel van het terrein dat onderzocht kon worden door middel van proefsleuven. De vindplaats lijkt zich verder uit te strekken naar de naburige percelen en ook naar het zuidelijke deel van het terrein, waar een proefsleuvenonderzoek nog niet mogelijk was.


Auteurs: Peleman, Bieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, paalsporen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een greppel met onregelmatige vorm leverde een wandfragment steengoed, een oorfragment rood aardewerk en een baksteenfragment op, waardoor het spoor uit de late middeleeuwen lijkt te dateren. Ook een noordoost-zuidwest georiënteerde greppel van ca. 1 m breed kon op basis van een wandfragment grijs aardewerk aan de middeleeuwen toegeschreven worden.

Daarnaast waren er enkele grote ovale paalsporen met een weinig uitgeloogde, sterk gevlekte vulling. Deze worden op basis van de afmetingen en vulling als middeleeuws gedateerd. Een ronde waterput met homogene grijze vulling en een diameter van ca. 3,30 m bevatte geen vondsten, maar dateert op basis van de nabijheid van vermoedelijk middeleeuwse paalsporen, mogelijk uit dezelfde periode.

Grondsporen Nieuwe Tijd - Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kuil met baksteenpuin.

Grondsporen ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende ovale of vierkante paalsporen met een lichtgrijze of donkere grijsbruine of grijszwarte gevlekte vulling. In werkput 5 werd een palencluster vastgesteld. Uit een paalspoor werd een wandfragment ruwwandig besmeten aardewerk gerecupereerd, wat het paalspoor vermoedelijk in de ijzertijd dateert. Op basis van de gelijkaardige vorm en vulling dateren de naburige paalsporen vermoedelijk ook uit de ijzertijd. Er werden geen structuren herkend. Er zijn wel een aantal palenkoppels aanwezig die op structuren kunnen wijzen. Het beperkte ruimtelijke inzicht van proefsleuven laat echter niet toe hier op dit moment verder op in te gaan.

Andere ronde en onregelmatige kuilen dateren op basis van de uitgeloogde vulling vermoedelijk uit de metaaltijden. Ook een greppel werd op basis van de uitgeloogde vulling vermoedelijk toegeschreven aan de ijzertijd.

Uit verschillende greppels werden wandfragmenten ruwwandig besmeten aardewerk gerecupereerd, waardoor de greppels uit de ijzertijd lijkt te dateren. Mogelijk is een van de greppels een erfafbakeningsgreppel.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Turnhout Kasteelloop [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979435 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.