waarneming

Zonhoven Platwijersweg

archeologisch element
ID
979441
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979441

Beschrijving

Het archeologisch booronderzoek leverde noch prehistorische vondsten noch andere vondsten op. Het proefsleuvenonderzoek bracht vier sporen aan het licht: het betreft twee natuurlijke sporen en twee recente perceelsgreppels.


Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zonhoven Platwijersweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979441 (Geraadpleegd op )