waarneming

Lennik Kasteelstraat

archeologisch element
ID
979452
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979452

Beschrijving

Op 18 juni 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Kasteelstraat in Gaasbeek. Centraal op het terrein werden enkele sporen aangetroffen, die als kuil werden geïnterpreteerd. In één kuilspoor werd een scherf van handgevormd aardewerk aangetroffen. Voor de verschraling werd silex gebruikt. Dit wordt door de archeologen omschreven als kenmerkend voor het middenneolithicum. Meer bepaald voor de Michelsbergcultuur.


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Handgevormd aardewerk

Datering: middenneolithicum
Context: kuilen
Stijl: michelsbergcultuur
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één scherf aangetroffen en toegeschreven aan de Michelbergscultuur. Ze bevond zich binnen één van de kuilen en kwam aan het licht tijdens het aanleggen van het vlak. Het gaat om handgevormd aardewerk waarbij voor de verschraling silex werd gebruikt.

Middenneolithische kuilen

Datering: middenneolithicum
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal kwamen vijf sporen aan het licht, die allen als kuil worden geïnterpreteerd. Binnen één van de kuilen werd een scherf van handgevormd aardewerk aangetroffen. Op basis hiervan worden de sporen in het midden-neolithicum gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lennik Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979452 (Geraadpleegd op )