waarneming

Beringen August Cuppensstraat

archeologisch element
ID
979460
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979460

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving volgend op een archeologische prospectie met ingreep in de bodem. Onderzoek naar aanleiding van plannen voor de bouw van een handelsruimte met woongelegenheden en ondergrondse parking.

Ondanks de relatief beperkte omvang van het opgravingsareaal (437 m2) werd een hoge sporendensiteit aangesneden (111 bodemsporen). De sporen werden op basis van hun vulling en het sporadisch vondsmateriaal (uitsluitend aardewerk) in de late- en postmiddeleeuwse periode gedateerd. In alle gevallen gaat het echter om sterk verweerde exemplaren die geen diagnostische waarde bezitten. Er werden geen structuren of plattegronden aangetroffen. Er werden voorts geen sporen aangetroffen die kunnen worden geassocieerd met de omwalling van Beringen. Er kan eerder worden gesteld dat de aangetroffen sporen het resultaat zijn van postmiddeleeuwse tuinbouwactiviteiten (bewerken van de grond, drainage etc.) zoals weergeven op de Ferrariskaart en/of perifere activiteiten in de 19de en 20ste eeuw.


Auteurs :  Peleman, Bieke, Studiebureau Archeologie
Datum  : 14-07-2020

Grondsporen Late Middeleeuwen - Postmiddeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende sporen die op basis van vulling en aardewerk worden toegeschreven aan de Late middeleeuwen en Postmiddeleeuwen. Deze zijn waarschijnlijk het resultaat van postmiddeleeuwse tuinbouwactiviteiten en/of perifere activiteiten in de 19de en 20ste eeuw.
De sporen bestaan uit twee waterputten, 45 paalkuilen, 48 kuilen en vier greppels.

In totaal werden er 15 artefacten ingezameld, alle aardewerkfragmenten. Het betreft zowel oxiderend als reducerend gebakken aardewerk en steengoed.
Het roodbakkend aardewerk omvat het grootste aandeel van het schervenbestand. Het betreft oxiderend gebakken aardewerk waarvan vier scherven voorzien zijn van spatglazuur en drie scherven volledig zijn ondergedompeld in loodglazuur. Op basis van het spatglazuur kunnen de scherven gedateerd worden in de late middeleeuwen. De volledig geglazuurde scherven dateren eerder uit de Nieuwe Tijd. Voorts werden twee fragmenten grijsbakkend aardewerk aangetroffen, gekenmerkt door een dikwandig uiterlijk van de scherven en een grove zandmagering. Het gaat om sterk verweerde exemplaren met veel vorstschade. Wellicht betreft het hier eerder mestvondsten. De scherven kunnen worden gedateerd in de late middeleeuwen.
Tot slot werden twee fragmenten Westerwald Steengoed aangetroffen. Het betreft twee bij elkaar horende randfragmenten van een kan, te dateren in de Nieuwe Tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beringen August Cuppensstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979460 (Geraadpleegd op 23-06-2021)