waarneming

Ravels Mierdsedijk

archeologisch element
ID
979464
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979464

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6662
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Een verkennend archeologisch booronderzoek heeft aangetoond dat deze locatie in een uitgesproken nat deel van de vallei van de Aa ligt, en dat er veen aanwezig is, met daaronder beekafzettingen. De natuurlijke lagen bevinden zich onder een recente ophogingslaag. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van steentijdartefactensites. De enige vondsten waren fragmenten baksteen en roodgeglazuurd aardewerk uit de ophogingslaag.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ophogingslaag

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen
Context: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
fragmenten baksteen en roodgeglazuurd aardewerk

Veen

Typologie: veenafzettingen, veenbodems
Context: alluviale vlakten, fluvisols
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Onder een recente ophogingslaag bevindt zich een veenlaag met daaronder beekafzettingen van de Aa.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ravels Mierdsedijk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979464 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.