waarneming

Deinze Markt 87

archeologisch element
ID
979467
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979467

Beschrijving

Op maandag 3 maart 2020 werd een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. In totaal werden vier proefputten/-sleuven aangelegd. In het westen van het terrein werden zes sporen aangetroffen die in de volle of late middeleeuwen gedateerd worden. Twee van deze zes kuilen bevatten grijs aardewerk. In het oosten van het terrein werd een ophogingspakket vastgesteld. Hierin werd middeleeuws materiaal aangetroffen. De archeologen vermelden dat dit materiaal mogelijk intrusief is. Wat een datering in de middeleeuwen onzeker maakt.

Binnen het plangebied werden ook sporen uit de nieuwe of nieuwste tijd aangetroffen. Er werd een afgebroken fundering vastgesteld dat in verband werd gebracht met bewoning dat op de Atlas der Buurtwegen staat afgebeeld. Centraal op het terrein kwamen een bakstenen muurconstructie, een beerput en afvalkuilen aan het licht. Binnen één van de afvalkuilen werden verschillende vondsten verzameld: een kopje uit industrieel wit aardewerk, rood geglazuurd aardewerk, drinkglazen en een glazen fles. Dit duidt op een datering vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.


Bron: Bot, B. en Vanbrabant, E. 2020: Markt 87 (Deinze, Oost-Vlaanderen), Brugge
Auteurs: Bot, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ophogingslaag

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het oosten van het terrein werd een ophogingspakket vastgesteld. Hierin werd middeleeuws materiaal aangetroffen. De archeologen vermelden dat dit materiaal mogelijk intrusief is. Wat een datering in de middeleeuwen onzeker maakt.

Sporen Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden zes kuilen in het westen van het plangebied aangetroffen. Binnen twee van de zes kuilen werd grijs aardewerk aangetroffen. De vulling van alle sporen is gelijkaardig. Daarom kregen ze allen dezelfde datering toegekend: volle of late middeleeuwen.

Sporen Nieuwe of Nieuwste Tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, beerputten, onderdelen van gebouwen en structuren
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een afgebroken fundering vastgesteld dat in verband werd gebracht met bewoning dat op de Atlas der Buurtwegen staat afgebeeld. Centraal op het terrein kwamen een bakstenen muurconstructie, een beerput en afvalkuilen aan het licht. Binnen één van de afvalkuilen werden verschillende vondsten verzameld: een kopje uit industrieel wit aardewerk, rood geglazuurd aardewerk, drinkglazen en een glazen fles. Dit duidt op een datering vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Deinze Markt 87 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979467 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.