waarneming

Lier Monti site

archeologisch element
ID
979468
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979468

Beschrijving

Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek kwamen geen steentijdartefacten aan het licht. Een daaropvolgend proefsleuvenonderzoek leverde slechts 1 recente greppel op.

 


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Een recente greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er is slechts één spoor waargenomen: een recente greppel. Deze kwam aan het licht tijdens fase 1 van het proefsleuvenonderzoek.

Resultaten van het verkennend booronderzoek

Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er kwamen geen steentijdartefacten aan het licht.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lier Monti site [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979468 (Geraadpleegd op )