waarneming

Grobbendonk Troon

archeologisch element
ID
979469
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979469

Beschrijving

Een verkennend archeologisch booronderzoek leverde talrijke vondsten op die wijzen op de lange gebruikshistoriek van het gebied, van de steentijd tot en met de nieuwste tijd. Een proefsleuvenonderzoek toonde aan dat grondsporen bewaard zijn uit de late middeleeuwen en mogelijk ook uit de Romeinse tijd.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Sporen uit het proefsleuvenonderzoek

Datering: late middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, ijzer, natuursteen
Thema: Romeinse vici
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 houtskoolrijke kuilen en 7 greppels

Vondsten uit het verkennend booronderzoek

Datering: late middeleeuwen, metaaltijden, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd, steentijd
Typologie: bouwelementen, bouwmaterialen, sieraden, werktuigen
Materiaal: aardewerk, glas, houtskool, ijzer, kunststof, kwartsiet, natuursteen, pijpaarde, plantaardig materiaal, porselein, steengoed, vuursteen
Thema: Romeinse vici
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- 23 lithische artefacten, zowel van vuursteen als van kwartsiet, waaronder 1 werktuig (een geretoucheerde afslag) en 22 fragmenten productieafval (5 afslagen, 1 verbrande brok, 15 chips, 1 door verhitting afgesprongen potlid). Drie stuks zijn verbrand, waaronder het werktuig. Het lithisch ensemble liet niet toe een meer nauwkeurige datering dan paleolithicum tot en met neolithicum te bepalen.
- 175 aardewerkfragmenten, waaronder 1 scherf handgevormd aardewerk uit de metaaltijden en 1 scherf geverfde waar uit de Romeinse tijd. Het overige aardewerk dateert uit de periode late middeleeuwen tot en met nieuwste tijd.
- fragmenten van kleipijpen
- een fragment gebeeldhouwde kalksteen
- drie glazen kralen en twee glazen knopen, vermoedelijk uit de nieuwe tijd
- een verkoolde graankorrel
- recente materialen: baksteenpuin, mortel, steenkool, glas, beton, ijzer, plastic, houtskool, en kachel- en andere slakken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grobbendonk Troon [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979469 (Geraadpleegd op )