waarneming

Alveringem-Maldegem Lot 3: Roesbrugge

archeologisch element
ID
979474
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979474

Beschrijving

Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.

Voor deeltraject 1 (Roesbrugge) werden slechts twee grotere sites aangesneden, één in werkput 3 en één in werkput 4. Het ging hierbij om een deel van een Romeinse nederzetting en een deel van een baksteenproductiecentrum dat vermoedelijk na WOI actief was, maar reeds een langere voorgeschiedenis kende in de streek.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen, Peleman, Bieke
Datum  :

Grondsporen Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele losse kuilen met handgevormd aardewerk

Grondsporen Middeleeuwen

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, nederzettingen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Grachten en greppels.
In werkput 1 werd één grote paalkuil aangesneden, vermoedelijk een restant van een structuur die tot de periferie van een landelijke nederzetting behoorde. Op basis van het aanwezige materiaal in de 12de - 13de eeuw gedateerd.
Gracht die dwars door het Romeinse erf loopt, op basis van aardewerk gedateerd tot de 13de eeuw.
De sporen komen vrij verspreid voor.

Grondsporen Nieuwe - Nieuwste Tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, WO I
Typologie: loopgraven, ovens
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Baksteenoven, enkele bakstenen structuren en een loopgraaf. Allen te dateren in het begin van de 20ste eeuw.

Grondsporen Romeins

Datering: Romeinse tijd
Typologie: greppels, nederzettingen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Rand van een Romeinse nederzetting, inclusief vermoedelijke omgreppeling. Minstens twee structuren. Verschillende andere paalkuilen, maar hier kon geen structuur in herkend worden, mogelijks omdat deze doorliep in het niet opgegraven gedeelte.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Alveringem-Maldegem Lot 3: Roesbrugge [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979474 (Geraadpleegd op )