waarneming

Arendonk Bellekens

archeologisch element
ID
979483
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979483

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de bodem van dit perceel sterk verstoord is. Er zijn geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aangetroffen.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arendonk Bellekens [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979483 (Geraadpleegd op )