waarneming

Putte Stompaarshoek

archeologisch element
ID
979484
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979484

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van het vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem is geen archeologische site aangesneden. In de A-horizont is één geïsoleerde kern van Wommersomkwartsiet aangetroffen.


Auteurs :  Verhaert, Alde
Datum  : 22-07-2020

Kern Wommersomkwartsiet

Datering: mesolithicum
Typologie: losse vondsten
Materiaal: kwartsiet van Wommersom
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kern uit Wommersomkwartsiet waarvan enkele klingen zijn afgehaakt. Losse vondst, afkomstig uit de A-horizont.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Putte Stompaarshoek [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979484 (Geraadpleegd op 21-06-2021)