waarneming

Geel Laar

archeologisch element
ID
979487
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979487

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek toonde aan dat op deze locatie een meerperiodensite bewaard is met sporen en vondsten uit het laat-neolithicum/de vroege bronstijd, de metaaltijden en de Romeinse tijd. Het betreft niet alleen restanten van bewoning maar ook van funeraire contexten.
Daarnaast zijn ook relicten van een verdwenen veldweg uit de 19de eeuw gevonden.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 22-07-2020

Een 19de-eeuwse veldweg

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels
Context: wegen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een complex van oost-west-georiënteerde greppels is vermoedelijk een relict van een verdwenen veldweg zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, Sentier n° 178).

Prehistorische en Romeinse bewoning en begraving

Datering: laatneolithicum, metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, greppels, jachtobjecten, kuilen, paalsporen, waterkuilen, waterputten, werktuigen
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool, natuursteen, vuursteen
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 168 grondsporen waargenomen, waaronder paalkuilen, kuilen, een waterput/-kuil en greppels. Het zijn restanten van bewoning en van funeraire contexten. Het vondstmateriaal wijst op een meerperiodensite met sporen uit het laat-neolithicum/de vroege bronstijd (vuurstenen artefacten, handgevormd aardewerk met vuursteenmagering), de metaaltijden (handgevormd aardewerk) en de Romeinse tijd (aardewerk, maalsteenfragment).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geel Laar [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979487 (Geraadpleegd op 19-06-2021)