waarneming

Waarschoot Akkerstraat

archeologisch element
ID
979492
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979492

Beschrijving

Op 3 april 2019 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In totaal werden acht twee meter brede sleuven gegraven. Er kwamen zeventien archeologische sporen aan het licht. Het gaat over acht kuilen, zeven greppels en twee grachten. Twee greppelsegmenten worden ten vroegste in de late middeleeuwen gedateerd. De greppels uit sleuven 1 tot 3 worden in de negentiende eeuw gedateerd, op basis van hun positie in vergelijking met de Atlas der Buurtwegen. Het dempen ervan is, op basis van het aangetroffen materiaal, in de twintigste eeuw gebeurd. De concentratie kuilen bevatte materiaal dat in gebruik was tussen de zeventiende en de negentiende eeuw.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 21-08-2020

Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee greppelsegmenten. De datering is gebaseerd op de scherpe aflijningen en de donkere kleurtextuur van de spoorvullingen.

Nieuwe & Nieuwste Tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuilen bevatten een aantal fragmenten van rood geglazuurd aardewerk, tingeglazuurd aardewerk en steengoed. Datering tussen zeventiende en de negentiende eeuw. De greppels uit sleuven 1 tot 3 worden in de negentiende eeuw gedateerd, op basis van hun positie in vergelijking met de Atlas der Buurtwegen. Het dempen ervan is, op basis van het aangetroffen materiaal, in de twintigste eeuw gebeurd. In proefsleuf 7 werd een ander greppelsegment aangetroffen dat in de bovenste vullingen postmiddeleeuws bouwmateriaal bevatte.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waarschoot Akkerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979492 (Geraadpleegd op 19-06-2021)