waarneming

Merksplas Steenweg op Wortel

archeologisch element
ID
979493
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979493

Beschrijving

In de zone waar de halfronde wandelkoeren uit het einde van de 19de eeuw zich bevonden, gebeurde een prospectie met proefsleuven en proefputten. Daarbij zijn geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aangetroffen. De bodem bleek sterk verstoord te zijn. Van de wandelkoeren zijn geen resten meer bewaard. Er kwamen muren en een vloer aan het licht maar deze zijn te relateren aan 20ste-eeuwse verbouwingen.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 23-07-2020

Muren en een vloer uit baksteen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: bouwmaterialen, vloeren
Context: gevangenissen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er kwamen delen van muren en een vloer uit baksteen aan het licht, welke te relateren zijn aan 20ste-eeuwse verbouwingen. Er zijn geen resten van de halfronde wandelkoeren uit het einde van de 19de eeuw gevonden.


Relaties

  • Is deel van
    Cellulaire gevangenis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Merksplas Steenweg op Wortel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979493 (Geraadpleegd op 09-05-2021)