waarneming

Mechelen Maurits Sabbestraat

archeologisch element
ID
979494
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979494

Beschrijving

Het plangebied ligt binnen de contouren van het oude Groot Begijnhof (1370 - 1578) van Mechelen. Naar aanleiding van de omgevingsaanleg voor dit project is een archeologisch vooronderzoek met proefputten uitgevoerd. Er zijn enkele grondsporen aangesneden en muurwerk. Het muurwerk is recent en behoort tot een badhuis uit de jaren '30. De datering van de grondsporen was niet altijd mogelijk, het is niet duidelijk of deze behoren tot het Groot Begijnhof, jonger of ouder zijn.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Condor Archaeological Research bvba

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalsporen
Context: gebouwen en structuren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De datering van de kuilen en paalkuilen is niet geheel duidelijk. Aardewerk dat al dan niet geassocieerd met deze sporen voorkomt dateert uit de Nieuwe en/of Nieuwste tijd. Mogelijk behoren enkele sporen tot de late Middeleeuwen.

Muurresten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: gebouwen en structuren
Materiaal: steen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele muurtjes waarvan de datering niet duidelijk is. Behoren waarschijnlijk tot een badhuis dat recent is afgebroken.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mechelen Maurits Sabbestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979494 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.