waarneming

Hulshout Wouwerstraat

archeologisch element
ID
979498
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979498

Beschrijving

Uitvoering van een landschappelijk booronderzoek, gevolgd door proefsleuven over de ganse verkaveling.
De laatmiddeleeuwse sporen bevinden zich in fase 1 van de verkaveling en het oostelijk deel van fase 2.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie, Verhaert, Alde
Datum  :

Grondsporen

Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, waterkuilen
Context: gebouwen en structuren
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele paalkuilen, greppels en kuilen, voorlopig te dateren in de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hulshout Wouwerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979498 (Geraadpleegd op )