waarneming

Oudsbergen Weg naar Ellikom

archeologisch element
ID
979510
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979510

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 14 juli 2020. Er werden 6 proefsleuven met een O-W oriëntatie aangelegd, op een onderlinge afstand van 12,5 m. een zevende sleuf had een afwijkende oriëntatie. Op deze manier werd 15,74 % van het terrein onderzocht. Het onderzoek leverde geen artefacten op. Er werden twee 20e eeuwse greppels aangetroffen. Ze werden gedateerd op basis van de vulling, die aansloot bij de ophogingslaag die op de ploeglaag werd opgebracht.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 24-07-2020

20e eeuwse greppels

Datering: 20ste eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudsbergen Weg naar Ellikom [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979510 (Geraadpleegd op 23-06-2021)