waarneming

Wallenweg

archeologisch element
ID
979522
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979522

Beschrijving

Het terrein is op te delen in 2 zones. De westelijke zone bevat de gracht horende bij het kasteel. Deze gracht was al herkenbaar bij het bureauonderzoek. Deze gracht werd behouden in situ. De oostelijke zone werd door middel van proefsleuven onderzocht. Er werden 2 sporen aangetroffen waarvan een datering uit de 18de of 19de eeuw vermoed wordt.


Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gracht

Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Context: waterkastelen
Gebeurtenis:

Sporen 18de- 19de eeuw

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Kasteel van Kapelle


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wallenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979522 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.