waarneming

Vooronderzoek Dilbeek Wallenweg

archeologisch element
ID
979522
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979522

Beschrijving

Het terrein is op te delen in 2 zones. De westelijke zone bevat de gracht horende bij het kasteel. Deze gracht was al herkenbaar bij het bureauonderzoek. Deze gracht werd behouden in situ. De oostelijke zone werd door middel van proefsleuven onderzocht. Er werden 2 sporen aangetroffen waarvan een datering uit de 18de of 19de-eeuw vermoed wordt.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Sporen 18e- 19e eeuw

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Dilbeek Wallenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979522 (Geraadpleegd op )