waarneming

Genk Klotstraat

archeologisch element
ID
979523
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979523

Beschrijving

Op basis van het bureauonderzoek was er een hoge verwachting voor steentijdsites. Landschappelijk gezien ligt het projectgebied op de overgang van hoger gelegen gronden naar de vallei van de Zusterkloosterbeek. In de omgeving zijn er verschillende waarnemingen uit de steentijd opgenomen in de CAI.

De landschappelijke boringen toonden een goede bodembewaring aan, nl. een E - Bh - Bir - C sequentie. In de noordwesthoek van het terrein bevindt zich een bestaand wegtracé met een parking. De bodem is er verstoord.

Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen lithische artefacten op.

Bij het proefsleuvenonderzoek vertoonde de bodem over het merendeel van het terrein een goede bewaring, nl. een verzette podzol - Bir - C sequentie. In het zuiden bevond zich een A - EB - C profiel. Centraal was er een verstoorde zone. Naast natuurlijke sporen (wortelpodzolen) werden er recente sporen aangetroffen. Er werden geen artefacten gevonden. De datering gebeurde op basis van de scherpe aflijning van de sporen, de losse sedimentstructuur en de heterogene kleurstructuur.


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Genk Klotstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979523 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.