waarneming

Proefputten Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat

archeologisch element
ID
979529
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979529

Beschrijving

Het proefputten onderzoek bestond uit de aanleg van twee werkputten en vond plaats in de tuin van een private woning op 20 mei 2020.


Tijdens dit onderzoek werden 13 sporen en 6 vondsten aangetroffen. Net onder de graszoden in werkput 1 bevindt zich een laag (met heel veel bouwpuin) die kan geplaatst worden in de 2e helft van de 20e eeuw en is gelinkt met werken in de tuin; vermoedelijke aanleg van een regenput en bouw bijgebouwen al dan niet gekoppeld aan afbraak van oude gebouwen. Het betreft een horizontale laag over de ganse werkput. Het is vanaf spoor 104 dat we een duidelijke aanwezigheid zien van schrapnelfragmenten, projectielen, ijzerdraad, bakstenen, metaal, glaswerk en huisraad die ons wijzen naar de Eerste Wereldoorlog. Dit blijft ongewijzigd tot de bodem van de put met die verstande dat het baksteenpuin vermindert. Aanvullende boringen tot 80 cm dieper kunnen niet veel bijbrengen aan het verhaal, enkel dat de moederbodem nog niet bereikt is en er zich nog ten minste twee zeer puinrijke pakketten onder laag 107 bevinden.


De tweede werkput bevindt zich midden de terrasvloer en kent een duidelijke aanwezigheid van stabilisatielagen en steriel zand gekoppeld aan een oude bebouwing. Onder dit pakket bevindt zich een sterk heterogeen puinpakket die sterk lijkt op dat van spoor 102 in werkput 1. De afwezigheid van vondsten laten ons niet toe meer uitspraken te doen over een eventuele datering van deze laag.

 


Bron: DECONYNCK J., VERGAUWE R. 2020: Nota Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat proefputten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Stratigrafie

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Typologie: ophogingslagen
Context: puinlagen
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Typologie: verspreide vondsten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefputten Diksmuide Generaal Baron Jacquesstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979529 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.