waarneming

Vooronderzoek Schoten Sint Maria Ten Boslei

archeologisch element
ID
979530
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979530

Beschrijving

Het westelijk deel van het terrein werd onderzocht door middel van een verkennend booronderzoek maar leverde geen archeologische indicatoren op. Het gedeelte ter hoogte van het voormalige rusthuis gelegen in het zuidwesten van het gebied werd door middel van een proefsleuvenonderzoek geëvalueerd maar leverde geen archeologische sporen op.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Schoten Sint Maria Ten Boslei [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979530 (Geraadpleegd op )