waarneming

Vooronderzoek Putte Oude Molen

archeologisch element
ID
979534
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979534

Beschrijving

Op het terrein werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd in een grid van 10 bij 12. Er werden geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een site uit de prehistorie. Vervolgens werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Ook dit leverde geen archeologische indicatoren of sporen op.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Putte Oude Molen [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979534 (Geraadpleegd op )