waarneming

Vooronderzoek Laakdal Veldstraat

archeologisch element
ID
979535
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979535

Beschrijving

Een landschappelijk booronderzoek wees uit dat het meest oostelijke punt van het terrein een goed bewaarde bodem had. Eén van de boringen (boring 7) had mogelijk ook een usselobodem aangeboord. Deze zone werd vervolgens aan een verkennend booronderzoek onderworpen. De 4 boringen leverde echter geen indicatie van een prehistorische site op. Na het verkennend booronderzoek werden 4 proefsleuven en een dwars- of volgsleuf getrokken. Er werden 6 antropogene sporen aangetroffen waaronder 1 greppel. De kuilen worden geïnterpreteerd als landbouw gerelateerd. Uitgezonderd 1 scherf Maaslands wit bij de aanleg van een vlak leverde de sporen geen materiaal op.


Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Laakdal Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979535 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.