waarneming

Herentals Zavelheide

archeologisch element
ID
979536
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979536

Beschrijving

Uitvoering van een landschappelijk booronderzoek, verkennende en waarderende boringen en proefsleuven naast een perceel aan de Gerheezeloop.
In het oostelijk deel van het terrein terrein is een depressie aanwezig, hier is een podzolbodem bewaard. Boven deze podzol is een pakket stuifzand afgezet, boven het stuifzand bevindt zich een antropogene ophogingslaag.

De westelijke zone van het projectgebied wordt wel verstoord door de werken maar bevat geen archeologische site.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Aardewerk

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Context: bodems met sterke menselijke invloed
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele fragmenten aardewerk, voornamelijk roodbakkend. Scherven zijn recent tot subrecent.

Silexfragment

Typologie: archeologische objecten
Context: bodems met sterke menselijke invloed
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Mogelijk fragment van een klingafslag, aangetroffen in de verkennende archeologisch boring 64.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Herentals Zavelheide [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979536 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.