waarneming

Lommel Eduards Trailer Factory

archeologisch element
ID
979548
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979548

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6655
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De landschappelijke boringen werden uitgevoerd tussen 2 en 5 mei 2020. Op een terrein van ca. 4,6 ha werden 44 landschappelijke boringen geplaatst met een edelmanboor van 7 cm diameter. Ondanks de vroegere aanwezigheid en sloop van munitiebunkers bleek de podzolbodem goed bewaard. In 3 zones was de bodem verstoord of kwam de formatie van Mol dicht aan de oppervlakte. In deze zones werden geen verkennende archeologische boringen voorzien.

Op de rest van het terrein werden er op 8 juni en op 10 juni 2020 verkennende archeologische boringen geplaatst. In totaal werden er 299 boringen in een grid van 10 x 12 m uitgevoerd. Hierbij gebruikte men een edelmanboor met een diameter van 15 cm. De monsters werden nat gezeefd met een zeef met een maaswijdte van 2 mm. 7 boringen leverden lithisch materiaal op. Bij locaties, waar bij de verkennende archeologische boringen lithische artefacten voorkwamen in een aaneengesloten zone met een goed bewaarde podzolbodem, werden op 30 juni 2020 28 waarderende archeologische boringen geplaatst in een grid van 5 x 6 m. 

Het archeologisch booronderzoek leverde in totaal 11 chips, 1 kleine afslag en een fragment van een afslag op. De bodembewaring bleek sterk te variëren over een kleine oppervlakte. De Usselobodem werd niet waargenomen. Door de lage vondstdensiteit, in combinatie met de variabele bodembewaring, achtte men de kans op kenniswinst bij verder onderzoek klein.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 6 tot en met 10 juli 2020. Er werden 13 proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie en 4 kijkvensters aangelegd. In profielput 13 werd de Usselobodem aangetroffen. Er werd een kijkvenster (KV6) aangelegd. Het vlak werd er laagsgewijs verdiept en men plaatste 6 bijkomende archeologische boringen. Deze leverden geen indicatoren voor een steentijdartefacten site op. Naast natuurlijke en recente sporen werden er 4 mogelijk archeologisch relevante sporen aangeduid. Er werden geen artefacten aangetroffen. S4/5 betreft een mogelijke paalkuil, S8 een mogelijke greppel, S9 een mogelijke paalkuil en S10 een kuil. S4/5 en S9 konden niet gedateerd worden. S8 en S10 werden op basis van hun vulling en de scherpe aflijning in de Nieuwste Tijd gedateerd. 

 


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Sporen Onbepaald

Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lommel Eduards Trailer Factory [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979548 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.