waarneming

Borgloon Ervaertstraat

archeologisch element
ID
979553
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979553

Beschrijving

Op 12 en 13 maart 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een wachtbekken in de vallei van de Vilsterbeek. Er werden 3 proefsleuven en 2 kijkvensters aangelegd. De oriëntatie van de sleuven werd bepaald door de L- vorm van het projectgebied. Twee sleuven hadden een O-W oriëntatie en 1 sleuf een N-Z oriëntatie. Er werd 12,8% van het gebied onderzocht. Het onderzoek leverde geen archeologische sporen of vondsten op. In het zuiden van het terrein werden oude beekafzettingen aangetroffen.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 29-07-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Borgloon Ervaertstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979553 (Geraadpleegd op 24-06-2021)