waarneming

Houthalen-Helchteren Ringlaan

archeologisch element
ID
979554
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979554

Beschrijving

Het landschappelijk onderzoek werd uitgevoerd op 2 oktober 2019. Met een edelmanboor met een diameter van 7 cm werden 6 boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m. Boring 1, in de omgeving van een gesloopt woonhuis, was verstoord. Op de rest van het terrein bevond zich een plaggenbodem. In boring 3 bevond zich een goed bewaard podzolprofiel onder de plag. In boringen 2, 4, 5 en 6 rustte de plag rechtstreeks op de C-horizont. 

De verkennende archeologische boringen werden uitgevoerd op 11 maart 2020. Er werden 17 boringen geplaatst in een grid van 10 x 12 m. Men hanteerde een edelmanboor met een diameter van 17 cm. De monsters werden gezeefd op een maaswijdte van 2 mm. Er werden geen lithische artefacten aangetroffen. In 11 boringen was de B-horizont bewaard onder de plag, in 5 boringen de C-horizont en 1 boring was verstoord.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 21 april 2020. Er werden 4 proefsleuven met een NNW-ZZO oriëntatie en 2 kijkvensters aangelegd. Zo werd 14,5 % van het terrein onderzocht. Het onderzoek leverde geen sporen of vondsten op.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Houthalen-Helchteren Ringlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979554 (Geraadpleegd op )