waarneming

Brecht Nollekensweg

archeologisch element
ID
979568
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979568

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn in de zuidoostelijke hoek van deze locatie archeologisch relevante sporen gevonden. Het betreft een kuil met aanwijzingen voor in situ verbranding, geassocieerd met handgevormd aardewerk uit de ijzertijd, en twee greppels. De resten uit de ijzertijd doen vermoeden dat de rand van een site is aangesneden, welke zich uitstrekt over de naburige percelen.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 31-07-2020

Een (stook)kuil uit de ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: haardkuilen, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 kuil met sporen van in situ verbranding, geassocieerd met handgevormd aardewerk uit de ijzertijd.

Een greppel uit de nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 greppel geassocieerd met rood geglazuurd aardewerk uit de nieuwe tijd.

Een greppel met een onbekende datering

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 vage greppel zonder dateerbare vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brecht Nollekensweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979568 (Geraadpleegd op 23-06-2021)