waarneming

Bilzen Kieleberg Hombergstraat

archeologisch element
ID
979570
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979570

Beschrijving

Enkel greppels werden aangetroffen. De greppels konden gerelateerd worden aan perceelsgrenzen en een rabattensysteem. Eén greppel had een meanderend verloop. Na onderzoek door middel van kijkvensters en coupes wordt het spoor geïnterpreteerd als deel uitmakend van een infiltratiesysteem voor ontwatering. Een interpretatie als loopgraaf werd overwogen maar op basis van de coupes en het kaartmateriaal niet weerhouden.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 30-07-2020

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Context: rabatten
Gebeurtenis:

Gracht

Datering: 20ste eeuw
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bilzen Kieleberg Hombergstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979570 (Geraadpleegd op 23-06-2021)