waarneming

Oudenaarde Markt

archeologisch element
ID
979607
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979607

Beschrijving

Archeologische opgraving naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de geplande herinrichting van de markt.

Bij de opgraving werden de resten van een eolische duin aangetroffen. Deze bevatte verschillende lithische en keramische vondsten die wijzen op de aanwezigheid van prehistorische occupatie. Verder zijn er ook sporen gevonden die blijken te dateren uit de periode 10de-12de eeuw. Het gaat hierbij onder meer om zandwinningskuilen en menselijke begravingen. De gracht van de eerste stadsomwalling, die volgens de hypothese onder de Markt gesitueerd werd, is niet gevonden. Wel bleek uit het onderzoek dat de aanleg van de Markt en de bouw van het Oude Vleeshuis rond 1300 gesitueerd moeten worden. De opgravingen leverden ook een grote hoeveelheid vondsten op: er werden unieke restanten uit de prehistorie aangetroffen, een collectie van maar liefst 96 penningen uit de 13de eeuw, een menselijk skelet begraven in een houten ton en een haard met schouwornamenten in de vorm van een mannen- en een vrouwenhoofd.


Auteurs: Peleman, Bieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA

Lithisch Ensemble

Datering: finaalpaleolithicum
Context: duinzandruggen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende lithische artefacten die op basis van typologische kenmerken aan het finaalpaleolithicum kunnen worden toegeschreven. Omwille van het beperkte ensemble is het niet mogelijk een preciezere datering te geven. Op basis van OSL-datering kon echter wel het Jonge Dryas als een als een preciezere tijdsafbakening geopperd worden.

Neolithisch aardewerk

Datering: middenneolithicum
Context: duinzandruggen
Stijl: michelsbergcultuur
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
16 scherven neolithische keramiek. Op basis van technologische kenmerken behoorden deze hoogstwaarschijnlijk tot het midden-neolithicum (Michelsbergcultuur / Spiere groep).

Sporen volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: inhumatiegraven, zandwinning
Context: duinzandruggen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Historische stadskern van Oudenaarde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oudenaarde Markt [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979607 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.