waarneming

Antwerpen Scheldekaaien Cruiseterminal

archeologisch element
ID
979632
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979632

Beschrijving

Op 24 januari 2019 werd door K. Minsaer (archeologie stad Antwerpen) aangewezen dat in een gegraven testput ter hoogte van de Scheldekaaien archeologische waarden aanwezig waren. De Vlaamse Waterweg meldde vervolgens deze toevalvondst op 25 januari.

Er werden in totaal 15 vondstnummers uitgedeeld voor een totaal aantal van 139 vondsten. Deze vondsten behoren tot de categorieën van het aardewerk, bouwkeramiek, glas, bot en natuursteen. Alle materiaal werd uit de aanwezige ophogingslagen ingezameld. Bijna alle vondsten dateren uit de nieuwe tijd, waarbij de meeste algemeen in de postmiddeleeuwen gedateerd kunnen worden. Tussen het jongere aardewerk werden fragmenten laatmiddeleeuws aardewerk herkend, waardoor de contexten als vermengd konden gedetermineerd worden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Late middeleeuwen - nIeuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, bot, glas, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in totaal 15 vondstnummers uitgedeeld voor een totaal aantal van 139 vondsten. Deze vondsten behoren tot de categorieën van het aardewerk, bouwkeramiek, glas, bot en natuursteen. Alle materiaal werd uit de aanwezige ophogingslagen ingezameld en was vermengd.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Antwerpen Scheldekaaien Cruiseterminal [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979632 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.