waarneming

Ter Duinenlaan

archeologisch element
ID
979637
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979637

Beschrijving

Bij het archeologisch onderzoek, dat liep van 10 tot 27 januari 2017, werden ploegsporen, bewoningssporen en een gedeelte van een grafveld aangesneden. De twee omvangrijkste groepen van archeologische sporen zijn de resten van een nederzetting, naast een cluster van grafstructuren die samen een kleine begraafplaats vormen. De eerste groep blijkt (zeker voor een deel) stratigrafisch aan de tweede vooraf te gaan. Het aantal vondsten uit de bewoningssporen is beperkt en betreft vooral handverzamelde dierenbeenderen, naast wat schaarse metalen voorwerpen en ceramiek. De bewaringstoestand is steeds als fragmentair te beschrijven. Tijdens het veldwerk werden uit de bewoningssporen ook zeefstalen genomen die een collectie houtskoolfragmenten opleverden en, in een schaars aantal gevallen, ook een ensemble van zaden en vruchten.

De grafstructuren bevatten de resten van inhumaties en in een aantal gevallen ook culturele artefacten. De inhoud van de graven werd manueel ingezameld. Het menselijk botmateriaal vertoonde geen goede bewaringstoestand. Enkele observaties worden voorgesteld als bewijs van oudere, agrarische activiteit op het terrein.

Het grafveld telde minimum 51 individuen.

Algemeen kan gesteld worden dat de individuen van de populatie uit Koksijde vermoedelijk waren blootgesteld aan mechanische stress, al vormt de relatief oudere leeftijd van verschillende individuen wellicht een gedeeltelijke verklaring.

Sporen van geweld en bizarre grafrituelen.


Auteurs :  Dewilde, Marc
Datum  :

Romeinse ploeglaag

Datering: Romeinse tijd
Typologie: ploegsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vijftiental wandfragmenten: vooral kruikwaar, wat kustaardewerk en ook briquetage. Eén scherf werd als 1ste-eeuwse terra sigillata herkend.

Vroegmiddeleeuws grafveld

Datering: eerste helft 8ste eeuw, laat-Merovingische periode
Typologie: inhumatiegraven, vlakgraven
Materiaal: aardewerk, menselijk bot, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal zijn tijdens het veldwerk 47 grafstructuren vastgesteld. Daarvan waren er 45 kistgraven, waarvoor overwegend eik is gebruikt. In één geval waren de menselijke resten zonder kist, in volle grond bijgezet. In een ander geval ontbrak eveneens elk spoor van een kist maar werd ook geen botmateriaal aangetroffen. In een van de 45 kistbegravingen ontbrak ook alle botmateriaal en gaat het dus om een lege kist.

Vroegmiddeleeuwse nederzetting

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: nederzettingen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bewoningssporen uit de tweede helft van de 7de eeuw:
Er konden vier bewoningsconstructies onderscheiden worden, die elkaar niet oversnijden en dus gelijktijdig kunnen bestaan hebben. De sporen van deze gebouwen tonen zich als greppels, meer bepaald standgreppels of wandgreppels, waarin palen waren gezet.
Materiaal:
aardewerk
metaal
dierenbot (dominantie van schaap)
stabiele isotopen op dierlijk bot
houtskool (dominantie van eik, komt van afgebrande gebouwen)
zaden en vruchten (resten van verbrand hooi en stro)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ter Duinenlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979637 (Geraadpleegd op )