waarneming

Bilzen Spelver fase 3

archeologisch element
ID
979639
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979639

Beschrijving

In het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein enkele greppels en kuilen aangetroffen. Eén van de greppels is met zekerheid Romeins. Eén van de kuilen wordt toegeschreven aan de metaaltijden. De dateringen van de andere sporen is door het gebrek aan vondstmateriaal niet zeker.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Greppel Romeins

Datering: Romeinse tijd
Context: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Kuil Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Context: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Kuilen en greppels

Context: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bilzen Spelver fase 3 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979639 (Geraadpleegd op )