waarneming

Dilsen-Stokkem Nieuwstraat II

archeologisch element
ID
979660
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979660

Beschrijving

De site omvat enkele slecht bewaarde bewoningssporen uit de volle tot late middeleeuwen. De sporen zijn echter te fragmentair waardoor de samenhang tussen de verschillende sporen niet duidelijk is. Het lijkt er op dat het onderzoekgebied eerder de rand van een site prijsgeeft.


Bron     : Steenhoudt M. & Van Remoorter O. 2018: Eindverslag Dilsen-Stokkem, Nieuwstraat: Eindverslag opgraving, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 708. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Volle-late middeleeuwen grondsporen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 18 kuilen, zeven paalkuilen en twee greppels aangetroffen. Alle sporen zijn zeer slecht en ondiep bewaard waardoor de interpretatie soms twijfelachtig is. Zowel recente sporen als sporen uit de volle-late middeleeuwen.
Grijs aardewerk, Maaslands witbakkend aardewerk en Elmpter aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dilsen-Stokkem Nieuwstraat II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979660 (Geraadpleegd op )