waarneming

Zonhoven Vennenstraat II

archeologisch element
ID
979663
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979663

Beschrijving

Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen resultaten op. Het proefsleuvenonderzoek leverde sporen op die omwille van de scherpe aflijning, de losse sedimentstructuur en de heterogene kleurtextuur als recent werden geïnterpreteerd.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zonhoven Vennenstraat II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979663 (Geraadpleegd op )