waarneming

Retranchementstraat

archeologisch element
ID
979711
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979711

Beschrijving

Ter hoogte van de Hazegrassluis werd een oude vleugelmuur ontdekt die was opgebouwd uit een houten staketsel met bakstenen en kalkstenen steenglooiing. Dankzij het opdrachtgevend bestuur kon deze structuur worden ingepast in de inrichtingsplannen en zo terug visueel deel uitmaken van het sluiscomplex.

Ter hoogte van de pompboezemzone werd een wallichaam aangetroffen en verder gevolgd in oostelijke en westelijke richting. De structuur is binnen de werkput ca. 60m lang en lijkt in het westen wat te verbreden en naar het zuiden af te draaien. Hierdoor lijkt de kans reëel dat het hier gaat om de restanten van de noordelijke wal van de verdwenen redoute. De rest van de structuur moet zich ten zuiden van het projectgebied bevinden.


Bron: Laloo P., Vergauwe R., Van De Velde S., Rozek J. & Wuyts F. 2019: Eindrapport Archeologische opgraving 2018F80 Knokke Retranchementstraat. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

18de eeuw sluis

Datering: vierde kwart 18de eeuw
Typologie: kuilen, muurresten
Context: sluizen
Materiaal: aardewerk, hout, kalksteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen laten zich opdelen in muurwerkdelen of taluds, in houten staanders, staken en dwarsliggers en in kuilen.
Een oude vleugelmuur die was opgebouwd uit een houten staketsel met bakstenen en kalkstenen steenglooiing werd ontdekt.

19de eeuw dijk- of wallichaam

Datering: 19de eeuw
Typologie: dijken, wallen (verdedigingselementen)
Context: redoutes
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een grotendeels west-oost georiënteerd dijk- of wallichaam dat mogelijk de restant is van de noordelijke wal van een kamp.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Retranchementstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979711 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.