waarneming

Knokke-Heist Retranchementstraat

archeologisch element
ID
979711
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979711

Beschrijving

Ter hoogte van de Hazegrassluis werd een oude vleugelmuur ontdekt die was opgebouwd uit een houten staketsel met bakstenen en kalkstenen steenglooiing. Dankzij het opdrachtgevend bestuur kon deze structuur worden ingepast in de inrichtingsplannen en zo terug visueel deel uitmaken van het sluiscomplex.

Ter hoogte van de pompboezemzone werd een wallichaam aangetroffen en verder gevolgd in oostelijke en westelijke richting. De structuur is binnen de werkput ca. 60m langen lijkt in het westen wat te verbreden en naar het zuiden af te draaien. Hierdoor lijkt de kans reëel dat het hier gaat om de restanten van de noordelijke wal van de verdwenen redoute. De rest van de structuur moet zich ten zuiden van het projectgebied bevinden.


Bron     : Laloo P., Vergauwe R., Van De Velde S., Rozek J. & Wuyts F. 2019: Eindrapport Archeologische opgraving 2018F80 Knokke Retranchementstraat. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
Auteurs :  GATE
Datum  :

18de eeuw sluis

Datering: vierde kwart 18de eeuw
Typologie: sluizen
Gebeurtenis:
 • Opraving Knokke-Heist Retranchementstraat
  • Bron: Laloo P., Vergauwe R., Van De Velde S., Rozek J. & Wuyts F. 2019: Eindrapport Archeologische opgraving 2018F80 Knokke Retranchementstraat. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/355
  • Bron: Doeve P. 2019: Dendrochronologisch onderzoek. Staanders van een vleugelmuur, Knokke-Heist Retranchemenstraat, BAAC-Rapport D-18.0415, 's Hertogenbosch.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/355

Beschrijving:
Er werden 33 spoornummers toegekend binnen werkput 1. Allen zijn terug te brengen tot één structuur, namelijk de vermoedelijk ca. 200 jaar oude uitbouw aan de Hazegrassluis.
De sporen laten zich opdelen in muurwerkdelen of taluds, in houten staanders, staken en dwarsliggers en in kuilen.
Een oude vleugelmuur die was opgebouwd uit een houten staketsel met bakstenen en kalkstenen steenglooiing werd ontdekt.

19de eeuw dijk- of wallichaam

Typologie: dijken, wallen (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in totaal twee spoornummers toegekend in deze werkput, namelijk S101 en S102. S101 betreft het dijk- of wallichaam dat ook reeds tijdens het vooronderzoek was ontdekt. S102 lijkt op een ophoging bovenop slappe slikken- en schorrensedimenten.
Een grotendeels west-oost georiënteerd dijk- of wallichaam dat mogelijk de restant is van de noordelijke wal van een kamp.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knokke-Heist Retranchementstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979711 (Geraadpleegd op )