waarneming

Ingelmunster Meulebekestraat

archeologisch element
ID
979726
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979726

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 8 juli 2020 tot 9 juli 2020. Het vooronderzoek bracht verschillende sporen aan het licht, die in de late ijzertijd - vroeg Romeinse periode gedateerd worden. Ze behoren enerzijds tot funeraire praktijken en anderzijds tot activiteiten in verband met het ontginnen van het landschap. In totaal werden zeventien sporen door de archeologen herkend. Het gaat om brandrestengraven, houtskoolmeilers en (ontginnings)kuilen, samen met grachten en kuilen. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 18-08-2020

Romeinse periode

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, extractiekuilen, grachten (infrastructuur), greppels, structuren voor houtskoolproductie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee sporen werden als brandrestengraf geïnterpreteerd. De archeologen konden deze aan de Romeinse periode relateren. Dit wijst mogelijk op de aanwezigheid van een grafveld.
Er werden ook zes sporen in verband met ontginning gebracht. Het gaat om vier ontginningskuilen en twee houtskoolmeilers. De overige sporen betreffen kuilen, greppels en grachten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ingelmunster Meulebekestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979726 (Geraadpleegd op 21-06-2021)