waarneming

Linter Melkerijstraat

archeologisch element
ID
979734
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979734

Beschrijving

Uit het landschappelijk onderzoek bleek dat de onderzoekszone een hoog potentieel had voor het aantreffen van steentijdartefactensites. Dit potentieel was voornamelijk het hoogst in de zone van de alluviale randzone en de hellingsvoet. Voor de alluviale vlakte werd beslist om meteen over te gaan tot een proefsleuvenonderzoek.

Tussen 5 en 8 augustus 2019 werden 119 verkennende boringen uitgevoerd. In de boringen werd er vuursteen, botfragmenten, prehistorisch aardewerk, Romeins aardewerk (terra sigillata), middeleeuws aardewerk en aardewerk en glas uit de nieuw(st)e tijd aangetroffen. Het prehistorisch aardewerk werd aangetroffen in de alluviale randzone. Het Romeins aardewerk werd aangetroffen in boringen die uitgevoerd zijn in de hoger gelegen hellingsvoet. Het middeleeuws aardewerk werd over de gehele onderzoekszone aangetroffen. Tussen 5 maart en 3 juni 2020 werd het proefsleuvenonderzoek in de zone waar geen verkennend booronderzoek vereist was, uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op.


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De boringen leverde middeleeuws aardewerk op. Ook het proefsleuvenonderzoek leverde één scherf aardewerk op.

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het booronderzoek leverde glas en aardewerk op.

Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De boringen leverde Romeins aardewerk op. Met name terra sigillata.

Steentijd

Datering: steentijd
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking
Materiaal: dierlijk bot, gewei, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de boringen werd er vuursteen, botfragmenten, prehistorisch aardewerk aangetroffen. Één boring bevatte fragmenten van geweidelen.
Het proefsleuvenonderzoek leverde een verweerde silexartefact op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Linter Melkerijstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979734 (Geraadpleegd op )