waarneming

Bergstraat - Wilgenstraat

archeologisch element
ID
979742
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979742

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Deze leverde geen archeologische indicatoren op. Vervolgens werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden 2 greppels, 3 kuilen en 1 paalkuil aangetroffen. Wegens gebrek aan archeologische vondsten konden de sporen niet gedateerd worden.


Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Context: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee greppels met ongekende datering

Kuilen

Context: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie kuilen met ongekende datering.

Paalkuil

Context: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén paalkuil met ongekende datering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bergstraat - Wilgenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979742 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.