waarneming

Ieper Stationsstraat 62-64

archeologisch element
ID
979749
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979749

Beschrijving

Het onderzoek heeft de ontwikkeling van het terrein vanaf de volle middeleeuwen in kaart kunnen brengen. Tijdens de vroegste periode, rond de 10de tot 12de eeuw, is het gebied nog vrij landelijk gelegen. Getuige hiervan is het aangetroffen volmiddeleeuws gebouw (= hoeve?), dat vermoedelijk verder doorliep onder de huidige Stationsstraat. Tijdens de late middeleeuwen (14de - 15de) wordt het gebied als een stortplaats gebruikt, met afval afkomstig uit de stad. In de 16de of vroege 17de eeuw wordt met zekerheid één gebouw opgetrokken langs de Aardestraat gefundeerd op poeren in Noord-Franse kalksteen. De periode tussen de 17de en vroege 20ste eeuw is niet archeologisch waarneembaar door de impact van de 20ste-eeuwse kelders.

Enkele opmerkelijke vondsten, waaronder een zilveren muntschat en een ring met inlegsteen, werden tijdens het onderzoek aangetroffen. Dit toont aan dat onderzoek van dergelijke kleine percelen weldegelijk kan bijdragen aan de kennis van de stadsontwikkeling.


Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Ieper Stationsstraat 62-64. Verslag van Resultaten. Moerbeke-Waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

20ste eeuw kelders

Datering: 20ste eeuw
Typologie: kelders
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Door aanwezigheid van de 20ste eeuwse kelders zijn er geen sporen bewaard van de periode tussen de 17de en de 20ste eeuw.

Late middeleeuwen stortplaats

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: afvallagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Stortplaats uit de 14de-15de eeuw met afval uit de stad

Nieuwe tijd woning

Datering: 16de eeuw, eerste kwart 17de eeuw
Typologie: woningen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Woning gefundeerd op poeren in Noord-Franse kalksteen, uit de 16de of begin 17de eeuw

Volle middeleeuwen hoeve

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: hoeven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Volmiddeleeuwse gebouwplattegrond, mogelijk een hoeve, die doorliep onder de huidige Stationsstraat.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ieper Stationsstraat 62-64 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979749 (Geraadpleegd op )