waarneming

Zonhoven Sparrenweg

archeologisch element
ID
979751
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979751

Beschrijving

De boringen vertoonden vooral een A/C profiel. Bij drie boringen (5, 8 en 13) bevond er zich een ophoging tussen de bouwvoor en de C- horizont. Bij drie andere boringen (3, 4 en 6) werd het restant van een BC horizont aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek leverde paalkuilen, kuilen en greppels, die vanaf de late middeleeuwen dateren, op. Er werden twee scherven aardewerk ingezameld. Een scherf steengoed en een scherf witte porselein die mogelijk vanaf de 18de-eeuw maar wellicht eerder uit de 19de of 20ste-eeuw dateren.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Archeologische objecten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Subrecente sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zonhoven Sparrenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979751 (Geraadpleegd op )