waarneming

Beringen Steenstraat 16

archeologisch element
ID
979758
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979758

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 2 greppels en 15 kuilen aangetroffen. Op basis van het aardewerk aangetroffen bij de aanleg van het vlak en in de coupe van één van de greppels en één spoor wordt de site gedateerd in de 10de tot 14de eeuw.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Aardewerk Romeins of Middeleeuws

Datering: Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Volgens de erkend archeoloog was de oudst aangetroffen scherf mogelijk een Romeins ruwwandig randfragment. Ze werd aangetroffen in bij de aanleg van het vlak. Verderop stelt de archeoloog dat het ook grof grijs aardewerk kan zijn uit de 11de -13de eeuw.

Aardewerk late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Volgens de erkend archeoloog werd een fragment proto Steengoed aangetroffen in de plag.

Aardewerk volle en late Middeleeuwen

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Nabij spoor 302 werd volgens de erkend archeoloog een fragment van een "vroegrode kan" en een fragment Rijnlands reducerend aardewerk aangetroffen. In associatie met de sporen 110 en 102 werd eveneens Rijnlands reducerend aardewerk aangetroffen.

Dakpanfragmenten Romeins

Datering: Romeinse tijd
Context: bouwmaterialen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij de aanleg van het vlak en de opkuis van de profielen zouden er fragmenten van Romeinse dakpannen aangetroffen zijn. Het betrof wel een bodem met een diep antropogene A-horizont dus mogelijk zijn de vondsten verplaatst.

Sporen middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De overige greppels werden door de erkend archeoloog toegeschreven aan de Middeleeuwen op basis van hun gelijkaardig uitzicht aan de greppel waarbij aardewerk geassocieerd werd. Op basis van het uitzicht en de mogelijke configuratie vermoedt de erkend archeoloog dat een aantal kuilen mogelijk paalkuilen zijn en dat bij het verder onderzoek structuren herkend kunnen worden. Op basis van hun uitzicht plaatst de archeoloog ze in de Middeleeuwen.
De kuilen werden op basis van hun uitzicht dat gelijkaardig was aan de 2 sporen met geassocieerd vondstmateriaal toegeschreven aan de Middeleeuwen.

Sporen volle of late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Volgens de erkend archeoloog kon 1 greppel geassocieerd worden met aardewerk gedateerd tussen de 10de en 14de eeuw.
Twee paalkuilen konden geassocieerd worden met aardewerk tussen de 10de en 14de eeuw.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Beringen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beringen Steenstraat 16 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979758 (Geraadpleegd op )