waarneming

Oud-Heverlee Sint-Joris-Weert IJzerenwegstraat fase 2

archeologisch element
ID
979769
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979769

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werd een kling aangetroffen. Vervolgens werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In het verkennend booronderzoek werden geen bijkomende archeologische indicatoren met een datering prehistorie aangetroffen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Greppel

Datering: nieuwste tijd
Context: greppels
Gebeurtenis:

Kling Neolithicum

Datering: neolithicum
Context: bodems
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kling wordt toegeschreven aan het neolithicum en werd aangetroffen bij het aanleggen van het profiel van de sleuven.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oud-Heverlee Sint-Joris-Weert IJzerenwegstraat fase 2 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979769 (Geraadpleegd op )